LIÊN HỆ

Công ty cổ phẩn Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng

  • Hải Phòng: Số 1 Trần Tất Văn, Kiến An; hecico@hecico.vn
  • Hà Nội: Lô 8 TM 3.4, The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai; cskh@hecico.com.vn