LIÊN HỆ

Công ty cổ phẩn Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng

  • Hải Phòng: Số 1 Trần Tất Văn, Kiến An; hecico@hecico.vn
  • Hà Nội: Số 16, Sunrise E, 5th Avenue, The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội; cskh@hecico.com.vn