Sản phẩm đang giảm giá

Tiền Phong là thương hiệu cung cấp các loại ống phụ tùng nhựa hàng đầu tại Việt Nam. Dãy sản phẩm rộng, bao gồm: ống nhựa, phụ tùng cấp, phụ tùng thoát, ống nong trơn, ống nong gioăng, ống HDBE, phụ tùng phun, phụ tùng hàn, máng luồn dây điện uPVC, ống gân sóng HDPE 2 lớp.

.