Sản phẩm đang giảm giá

LANDIS là thương hiệu cung cấp các loại công tơ điện cao cấp. Công tơ Landis được thiết kế, chế tạo để hoạt động chính xác, tin cậy, và ổn định trong suốt vòng đời phục vụ mà không phải bảo dưỡng, hiệu chỉnh lại.