Sản phẩm đang giảm giá

EMIC là thương hiệu cung cấp các loại thiết bị đo điện hàng đầu tại Việt Nam. Dãy sản phẩm rộng bao gồm: công tơ cơ, công tơ điện tử 1 pha và 3 pha đa chức năng, 1 hoặc nhiều biểu giá, đo xa qua RF, PLC, GPRS…, máy biến áp, biến dòng điện trung thế đến 40,5kV, biến dòng điện hạ thế, đồng hồ vol, ampe, tủ điện các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế, máy biến dòng điện, đồng hồ đo nước lạnh, biến dòng kết hợp, thiết bị bảo vệ, thiết bị truyền tin.