Sản phẩm đang giảm giá

Elster là thương hiệu cung cấp các loại thiết bị đo lường và điều tiết khí hàng đầu tại Đức. Dãy sản phẩm rộng bao gồm: máy đo màng, giải pháp chỉ số thông minh, máy đo quay, đồng hồ thông minh, máy đo tuabin & máy đo lượng tử, máy đo siêu âm, phần mềm ứng dụng, máy tính dòng chảy, bộ chuyển đổi âm lượng, bộ điều chỉnh, cơ quan quản lý thí điểm, thiết bị an toàn, thiết bị phân tích khí.