Hecico tham gia đại hội thanh niên làm theo lời Bác 2018

Trong 2 ngày 19, 20/5/2018, Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, 2018 đã được Trung ương Đoàn tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia chương trình có 336 đại biểu từ 63 tỉnh thành trên cả nước, trên tất cả các lĩnh vực của đời sông xã hội. Đại diện cho khối thanh niên công nhân thành phố Hải Phòng, đồng chí Vũ Kiên Định, BT ĐTN công ty đã vinh dự tham gia các hoạt động của đại hội lần này.

Lễ Tuyên Dương Thanh Niên Làm Theo Lời Bác Toàn Quốc
Lễ Tuyên Dương Thanh Niên Làm Theo Lời Bác Toàn Quốc
Lễ Trông Cây Kỉ Niệm 128 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Lễ Trông Cây Kỉ Niệm 128 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Đồng Chí Vũ Kiên Định Tham Gia đjai Hội
Đồng Chí Vũ Kiên Định Tham Gia đại Hội
Đoàn đại Biểu Tham Dự Đại Hội
Đoàn đại Biểu Tham Dự Đại Hội

Nội dung liên quan

Từ khoá SP liên quan

, , ,